Scheduled Maintenance

Slutade
Började
Underhåll planlagt

This is a scheduled maintenance release of:

  • Synchronizer: Customer portal

  • DataBridge: Data Processing

The application will shortly be unavailable for 15 to 30 minutes.

2 berörda tjänster: